Uitnodiging

Medische aandoeningen hebben invloed op het psychisch functioneren van mensen. En niet alleen van mensen zelf, maar ook van hun familie, van hun kinderen, hun ouders, hun partners, hun broers en zussen. Medische aandoeningen hebben ook invloed op onze maatschappij. Dat vraagt om psychologie die samen met geneeskunde en andere disciplines optrekt om de gezondheid van mensen te versterken.

Op weg naar 2030 zal de medische psychologie steeds meer onlosmakelijk verbonden zijn met de somatische zorg, het onderwijs en het onderzoek.

Bij dit congres staat de medische psychologie als academische discipline centraal, met blik op de toekomst.

Hoogleraren medische psychologie presenteren hun onderzoek, uitgedaagd door ervaren clinici en patiënten om de link tussen research en klinische praktijk centraal te stellen. Met oog op 2030: de rol van de medische psychologie in de zorg van morgen, vanuit onze kennis en kunde van nu.

Vooraanstaande wetenschappers en clinici uit de medische psychologie zullen in een presentatie van 10 minuten, een pitch verzorgen over de nieuwste inzichten vanuit hun onderzoek die het meest relevant zijn voor de klinische praktijk van nu en/of van morgen. Pitches worden gepresenteerd in 3 thema’s: ‘chronische ziekte’, ‘gezondheid en gedrag’ en ‘gezondheid en omgeving’. De pitches worden per thema gevolgd door een discussie met de zaal waarbij de klinische toepassing voor nu en voor morgen centraal staat. In de vorm van een panel zullen vertegenwoordigers uit de klinische praktijk en uit patiëntenorganisaties de discussie aanzwengelen.

Wij starten om 9.30 uur met een keynote van beleidsmaker/politicus Rens Raemakers en het middagprogramma wordt ingeleid door Heleen Post van de Patiëntenfederatie.